הליך העבודה

אפיון הפרוייקט

קבלת הצעת מחיר לפי צווי האגרות

אישור

קליטת הפרויקט

ציוות מלווים

אינטגרציית מערכות מחשוב למעקב ובקרה